spinex spandex

  • spandex spinneret

    spinex spandex

    material elastik, është një lloj i fibrave kimike për pëlhura tradicionale të endura, e përdorur gjerësisht për veshje. Kërkesa e cilësisë për spinneret do të jetë më e lartë se ajo e përdorur për pëlhura jo të endura. tregu dhe u shit në azinë jug-lindore.